Plan dnia

      6:30 - 8:30       schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna

      8:30
 
-
 
9:15
 
      gimnastyka poranna, przygotowanie do śniadania, toaleta poranna,
wspólny posiłek - śniadanie

      9:15
 
 
 
-
 
 
 
12:15
 
 
 
      zorganizowane zajęcia / zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe,
zabawy inicjowane przez nauczyciela,
codzienne wyjście do ogrodu: spacer, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
obserwowanie przyrody, zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

      12:15 - 13:15       przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, wspólny posiłek - obiad, mycie zębów

      13:15
 
-
 
14:45
 
      odpoczynek, relaks na leżakach: słuchanie bajek, muzyki, zabawy wyciszające,
zajęcia dodatkowe

      14:45 - 15:15       przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, wspólny posiłek - podwieczorek

      15:15
 
-
 
17:00
 
      zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, wyrównawcza,
rozchodzenie się dzieci