Czas pracy przedszkola

      Niepubliczne Przedszkole im. św. Joanny Beretty Molla w Straszynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30.
(istnieje możliwość wydłużenia godzin opieki nad dzieckiem w ramach indywidualnej oferty)

Rok przedszkolny trwa 11 miesięcy z uwzględnieniem 5-dniowej przerwy zimowej, a wakacje przypadają w miesiącu sierpniu,
który jest miesiącem wolnym od opłat.

Opłaty za przedszkole oraz oferta zajęć

      Miesięczna opłata stała wynosi 500 zł.
     
      W ramach opłaty stałej dziecko uczestniczy w następujących zajęciach:
     
Zajęcia w przedszkolu

     
 • Codzienne zajęcia dydaktyczne z wychowawcą
 • Angielski – codzienne zajęcia
 • Rytmika – 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia plastyczne
 • Religia
 • „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia usprawniające narządy mowy
 • Gimnastyka poranna
 • Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
     
      Przedszkole realizuje Program Wychowania Przedszkolnego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program wychowania przedszkolnego obejmuje następujące obszary tematyczne:
     
Dzień Ziemi

     
 • poznaję samego siebie,
 • moja rodzina,
 • moje przedszkole,
 • moje najbliższe otoczenie,
 • ja i społeczeństwo,
 • ja i moja Ojczyzna,
 • moje pierwsze doświadczenia z matematyką,
 • ja i przyroda,
 • ja i sztuka (plastyka, muzyka, teatr),
 • ja i technika,
 • moje bezpieczeństwo i zdrowie (bezpieczeństwo, higiena i zdrowie, sprawność ruchowa),
 • konstruuję swój system wartości.
     
      Ponadto w przedszkolu organizujemy m. in.:
     
Dzień Włoski

     
 • festyn rodzinny
 • dzień dziecka
 • urodzinki
 • spektakle teatralne
 • dzień babci i dziadka
 • bal karnawałowy z udziałem wodzireja
 • dzień tańca
 • dzień teatru
 • dzień włoski
 • dzień zdrowia
 • dzień ziemi
 • dzień gościnności, życzliwości, przyjaźni
 • światowy dzień misyjny
 • jasełka
 • świąteczne warsztaty dla rodziców i wiele innych
     
      Bierzemy udział w konkursach międzyprzedszkolnych, małych form teatralnych i sami chętnie organizujemy konkursy plastyczne.
Dzieci uczestniczą w różnych formach i metodach aktywności mających na celu pobudzenie wszechstronnego rozwoju dziecka, m.in. pobudzenie twórczości, wyobraźni, wiary we własne siły i możliwości, kształtowanie odporności emocjonalnej, naukę podstawowych akceptowalnych społecznie zachowań poprzez wzajemny szacunek i zaufanie, kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych do rozwiązywania problemów oraz dydaktyczne przygotowanie do nauki w szkole.

Zajęcia dodatkowe

     
Zajęcia dodatkowe

     
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia teatralne
 • Szachy
 • Gimnastyka korekcyjna - wedle wskazań lekarskich oraz profilaktycznie kształtująca prawidłową postawę ciała
 • Zajęcia sportowe z piłkami
 • Zajęcia logopedyczne - indywidualne zajęcia z uwzględnieniem specyficznych wad wymowy

Wyżywienie

      Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 11,00 zł.
Wyżywienie w przedszkolu zawiera 3 posiłki: śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek.
Wprowadza się odpis za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.